Rönnäs Havsstugor av hög klass

www.merihuvilat.com | info@ronnas.fi | Bokningar och förfrågningar: tel. +358-(0)400-714 673    

Tervetuloa viihtymään Rönnäsin Merihuviloihin Welcome to Rönnäs Sea LodgesRönnäs Havsstugor Ab | Bokningsvillkor


Hyresvillkor:
- Bokningen av inkvarteringen är bindande när kunden har erlagt bokningsavgiften. Bokningsavgiften är hälften av hyressumman och den skall betalas inom 7 dygn räknat från bokningsdatumet och resterande hälft av hyressumman skall betalas 21 dygn innan hyrestidens början.

- Om keldjur överenskommer kunden och vår kundservice alltid särskilt.

Ifall inbetalningar som rör bokningarna inte har erlagts inom utsatt tid har Rönnäs Havsstugor Ab att stryka bokningen.

Avbeställningar:
- Avbeställning gör kunden alltid skriftligt till Rönnäs Havsstugor Ab.
- Ifall kunden avbeställer sin bokning inom 21 dygn räknat från hyrestidens början, återbetalar Rönnäs Havsstugor Ab bokningsavgiften minus 10 euro handläggningsavgift och 50 euro avbeställningsavgift, totalt 60 euro.
- Ifall kunden avbeställer sin bokning senare än 21 dygn räknat från hyrestidens början, fakturerar Rönnäs Havsstugor Ab kunden hela hyran.
- Avbeställningen anses ha trätt i kraft vid den tidpunkt då Rönnäs Havsstugor Ab har fått kännedom om avbeställningen.
- Ifråga om privata personer gäller som undantag från ovanstående: alla de fall då han själv eller hans närstående insjuknar eller råkar ut för en olycka. För dessa fall inlämnar kunden alltid läkarintyg.
- Ifall Rönnäs Havsstugor Ab råkar ut för Force Majeure har bolaget rätt att avbeställa kundens bokning. Kunden har i detta fall rätt att få redan inbetalda avgifter återbetalda.

Skadeersättningar:
- Kunden är skyldig att ersätta Rönnäs Havsstugor Ab för de skador han tillfogat semestervistet eller dess lösöre.

Anmärkningar:
- Alla anmärkningar som rör semestervistets bokning eller skick bör kunden omedelbart rikta till Rönnäs Havsstugor Ab.
- Rönnäs Havsstugor Ab förbehåller sig rätten till prisändringar.


Upptill på sidan || Föregående sida || Skriv ut denna sida